Publicerad den

Resa med hunden – att tänka på

Hundar och katter, som reser mellan Sverige och Spanien, ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Ett djur, som har en läslig tatuering gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår, behöver dock inte märkas om.

Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen, som bygger upp skyddet, kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få denna vaccination som ska göras med ett godkänt vaccin. Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

  • Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.
  • Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Hur ofta ditt djur måste omvaccineras kan variera mellan olika vaccin och olika länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig i. Du måste följa de rekommendationer för omvaccination, som vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha olika giltighetstid i olika länder.

Om du vill kunna fortsätta att resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstid, krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination har gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny vänteperiod på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur

Djur som reser mellan EU-länder ska ha pass, som du skaffar hos din veterinär. Passet är en värdehandling, om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt. Du får inte själv föra in uppgifter om djuret i passet, men du kan ändra din adress eller lägga till en ny ägare. I passet ska veterinären notera utförda behandlingar. Innan nya uppgifter om behandling förs in i passet, ska veterinären kontrollera att djurets identitetsmärkning stämmer med det nummer som finns i passet. Samtidigt får du en kontroll av att djurets märkning fortfarande är läslig.

Dela med dig av drömmen om Spanien