Publicerad den

Se upp för pinjelarven

Pinjelarver, eller processionslarver, är ett säsongsproblem som bara förekommer från januari till april. Man stöter på larverna i områden med smittade barrträd, dock inte i cypresser, där larven bildar stora silkesbon.

Det handlar om larven till en mal som är ofarlig i sin vuxna form men mycket farlig i larvstadiet. Den mäter cirka fem centimeter och larverna går i en lång rad, där varje larv nuddar svansen på den som går framför – därav namnet processionslarv.

De är mörkbruna med svarta markeringar och har tofsar av irriterande bruna och vita hår på kroppen som, när de kommer i kontakt med en slemhinna hos våra husdjur orsakar en svår inflammation i de orala slemhinnorna, salivutsöndring och så småningom efter några dagar kallbrand i det drabbade området.

Om du misstänker att ditt husdjur har kommit i kontakt med en processionslarv, kontakta din veterinär omedelbart.

Bild: Ensueco.com

Publicerad den

Resa med hunden – att tänka på

Hundar och katter, som reser mellan Sverige och Spanien, ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Ett djur, som har en läslig tatuering gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår, behöver dock inte märkas om.

Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen, som bygger upp skyddet, kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få denna vaccination som ska göras med ett godkänt vaccin. Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

  • Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.
  • Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Hur ofta ditt djur måste omvaccineras kan variera mellan olika vaccin och olika länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig i. Du måste följa de rekommendationer för omvaccination, som vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha olika giltighetstid i olika länder.

Om du vill kunna fortsätta att resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstid, krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination har gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny vänteperiod på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur

Djur som reser mellan EU-länder ska ha pass, som du skaffar hos din veterinär. Passet är en värdehandling, om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt. Du får inte själv föra in uppgifter om djuret i passet, men du kan ändra din adress eller lägga till en ny ägare. I passet ska veterinären notera utförda behandlingar. Innan nya uppgifter om behandling förs in i passet, ska veterinären kontrollera att djurets identitetsmärkning stämmer med det nummer som finns i passet. Samtidigt får du en kontroll av att djurets märkning fortfarande är läslig.

Publicerad den

Låt mig presentera Nelson & Mandela

För snart 12 år sedan kom dom in i mitt och Gunillas liv. Två svarta labradorvalpar som vid 8 veckors ålder åkte Sterling Airways från Arlanda till Málaga. Den 16 februari fyller dom 12 år. Nelson är 6 minuter äldre än Mandela och vi älskar dom. I min blogg vill jag från nu berätta om hur Nelson & Mandela lever som hundar på Costa del Sol.

Publicerad den

Spanjoren & hunden

”Spanjoren älskar barn och hatar hundar”, har jag hört många gånger under mina 32 år i landet. Kanske ett lite tillspetsat uttryck, men det finns alldeles för många spanjorer som har ett mycket märkligt förhållande till djur och framför allt till hundar. När jag flyttade till Spanien 1985 var det helt förfärligt. Många bodde på balkonger och terrasser och sällan inne i bostaden. Utanför på gatorna fanns mängder av övergivna, herrelösa hundar och katter, som försökte få något att äta genom att frenetiskt leta igenom soptunnor och matavfall.

I dag ser man nästan aldrig vilda hundar och katter. Djurens vardag är också lite bättre och detta beror delvis på bättre och hårdare lagar inom djurskydd.

Ta med dina egna husdjur till Spanien

Du kan ta med dig dina husdjur när du reser till ett annat EU-land. Men i de flesta EU-länderna måste katter och hundar bland annat ha ett aktuellt intyg om att de är vaccinerade mot rabies.

LÄS MER