Publicerad den

Se upp för pinjelarven

Pinjelarver, eller processionslarver, är ett säsongsproblem som bara förekommer från januari till april. Man stöter på larverna i områden med smittade barrträd, dock inte i cypresser, där larven bildar stora silkesbon.

Det handlar om larven till en mal som är ofarlig i sin vuxna form men mycket farlig i larvstadiet. Den mäter cirka fem centimeter och larverna går i en lång rad, där varje larv nuddar svansen på den som går framför – därav namnet processionslarv.

De är mörkbruna med svarta markeringar och har tofsar av irriterande bruna och vita hår på kroppen som, när de kommer i kontakt med en slemhinna hos våra husdjur orsakar en svår inflammation i de orala slemhinnorna, salivutsöndring och så småningom efter några dagar kallbrand i det drabbade området.

Om du misstänker att ditt husdjur har kommit i kontakt med en processionslarv, kontakta din veterinär omedelbart.

Bild: Ensueco.com

Publicerad den

Ta med hund, katt och andra husdjur till Spanien.

Husdjur Costa del Sol

Du kan ta med dig dina husdjur när du reser till ett annat EU-land. Men i de flesta EU-länderna måste katter och hundar bland annat ha ett aktuellt intyg om att de är vaccinerade mot rabies. Att ta med hunden eller katten till Spanien är inte särskilt komplicerat; värre blir det när du vill ta djuret med tillbaka till Sverige. Då måste du skaffa intyg från Jordbruksverket (mer om detta i slutet av kapitlet).

Villkor för införsel av hund och katt till Spanien

Hundar och katter som reser mellan Sverige och Spanien ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Observera att ISO-chip ska användas så att du slipper att ta med egen scanner. Ett djur som har en läslig tatuering gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om.

Djuret ska ha giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen, som bygger upp skyddet, kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få denna vaccination, som ska göras med godkänt vaccin. Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.

Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Hur ofta ditt djur måste omvaccineras kan variera mellan olika vaccin och olika länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig i. Du måste följa de rekommendationer för omvaccination som vaccintillverkarna har registrerat i respektive land. Samma vaccin kan vara registrerat på olika sätt och kan därför ha olika giltighetstid i olika länder.

Om du vill kunna fortsätta att resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som angetts i djurets pass. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstid, krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination har gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny vänteperiod på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Vi rekommenderar också för hundar att förnya dosen mot parvovirus, valpsjuka, hepatit, leptospiros och kennelhosta. För katter är det lämpligt att se över vaccinationer mot rabies, kattinfluensa, kattpest, calicivirus och leukemi.

Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur

Djur som reser mellan EU-länder ska ha pass, som du skaffar hos din veterinär. Om du ska köpa ett djur i utlandet, ber du säljaren att ordna ett pass hos sin veterinär. Passet är en värdehandling, om det kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt. Du får inte själv föra in uppgifter om djuret i passet, men du kan ändra din adress eller lägga till en ny ägare. I passet ska veterinären notera utförda behandlingar. Innan nya uppgifter om behandling förs in i passet, ska veterinären kontrollera att djurets identitetsmärkning stämmer med det nummer som finns i passet. Samtidigt får du en kontroll av att djurets märkning fortfarande är läslig.

Hundregler i Spanien

Hundar i Spanien måste vara vaccinerade mot rabies. (Däremot är det ej obligatoriskt att vaccinera katter mot rabies.) Vaccineringen måste förnyas varje år. En bra och omdömesgill hundägare ser också till att vaccinera sin valp så snart den har blivit åtta veckor. Efter tolv veckor får hunden den andra vaccineringen. Det är ett viktigt grundvaccin mot alla de vanligast förekommande sjukdomarna. Din veterinär vet vad som gäller. Ytterligare en god anledning till att alltid ha vaccinationerna utförda är att man kanske en dag hastigt måste lämna Spanien för att göra en resa till Sverige. Då är det ett absolut krav att dessa vaccineringar finns för att få föra in hunden i Sverige. När du kommer till Spanien första gången i sällskap med din hund, se till att omgående leta rätt på en veterinär som du sedan snabbt kan få kontakt med om det händer en olycka eller om hunden blir akut sjuk. Om du har hunden med dig i bilen, tänk då på att solen i Spanien är starkare och skiner oftare än i Sverige. Lämna helst aldrig hunden i bilen. Måste du göra det för en kortare stund, så ställ aldrig bilen i solen och lämna alltid rutorna något nervevade. Och låt inte hunden sitta alltför länge i bilen. Det är inte snällt mot din kompis. Det är ofta lockande att ta med hunden till stranden och låta den springa där. Tänk dock på att många stränder har hundförbud och att du kan bli bötfälld om du bryter mot detta. Vissa bestämmelser angående hundar är annorlunda än i Sverige. Det är till exempel lag på att hundar måste vara fastspända i bilen eller att det ska finnas ett nät mellan hunden och föraren. Detta är lagen, men i verkligheten fungerar det dock inte så bokstavligt. Jag har aldrig hört talas om att någon har blivit bötfälld för att han haft sin hund i baksätet trots att det varken fanns nät eller säkerhetsbälte för hunden. Men var försiktig, en vacker dag kanske du möter en nitisk polis som har haft en dålig dag och då blir det dyrbart. Kommunerna har på senare tid infört en rad nya bestämmelser för sällskapsdjur, och till exempel i Marbella har man börjat med obligatorisk registrering av hundar och katter för att få bort herrelösa djur från gatorna. Föroreningar och oljud från hundar som stör grannar är naturligtvis också oacceptabelt. Har du pool hemma i trädgården och låter hunden springa fritt, se till att hunden kan ta sig upp om den skulle ramla i poolen, och spola alltid av hunden med rent vatten efter ett bad i det salta Medelhavet eller i den klorrika poolen. Sedan 2002 måste ägare till hundraser som kan anses farliga ha specialtillstånd för dessa djur. Flera fall av hundattacker mot människor har föranlett myndigheterna att skärpa kraven på spanska hundägare. De som äger potentiellt farliga hundar som pitbull eller rotweiler måste förutom intyg från veterinär om hundens fysiska och mentala hälsa även teckna en ansvarsförsäkring.

Jordbruksverket 

Här hittar du information från jordbruksverket om reglerna för att ta med hund och katt till och från Spanien och Sverige.

Två allvarliga sjukdomar som din hund kan råka ut för i Spanien

Leishmaniasis eller sandflugan

Denna sjukdom, även känd som sandflugesjuka, är mycket vanlig i hela Spanien, liksom i tredje världen. Den drabbar hundar, människor och gnagare. Leishma- niasis är ett kroniskt försvagande tillstånd. Det orsakas av parasitiska protozoer som attackerar de vita blodkropparna, förstör dem och också sätter sig i olika organ i kroppen. Det är en immunosuppressiv sjukdom, vilket betyder att den försvagar kroppens immunsystem och sänker på så sätt kroppens förmåga att försvara sig mot andra hot. Hundar kan smittas av sandflugor (en typ av mygga), även om fästingar tros spela en viktig roll i överföringen. Detta kan vara en för- klaring till varför denna sjukdom är så utbredd bland hundar men mycket ovanlig hos människor. Perioden mellan infektion och symptom kan vara allt från sex månader till fyra år. Det finns två distinkta former av denna sjukdom:

  1. Kutan Leishmaniasis, som påverkar hud och
  2. Systemisk eller visceral Lesmaniosis, som påverkar hela Den kallas också kala-azar.

Symptomen

Varierar beroende på vilken typ det gäller men exempelvis ihärdiga sår, sår på öronspetsarna och lunetter (håravfall runt ögonen), förstorade lymfkörtlar, acce- lererad växt av klor, mjäll, viktminskning trots god aptit, slöhet, nosblödningar, keratonkonjunktivit (ögonen är mycket röda och en vit skugga förekommer på hornhinnan) och symptom från olika organ som njursvikt, diarré, leverpåverkan, polyartrit etcetera.

Diagnos

Förutom genom en grundlig klinisk undersökning av hunden kan denna sjukdom diagnostiseras med ett specifikt blodprov.

Behandling

Hos hundar är detta en kronisk sjukdom, eftersom parasiterna sätter sig i olika organ samt i blodomloppet. Med behandling går det att rensa blodet, men pa- rasiter i organen kan förbli latenta under behandlingen, och om den upphör un- der en längre tid kan de reaktiveras och sjukdomen kommer tillbaka. En fortsatt behandling (med olika intervaller beroende på hundens tillstånd) är tillrådligt under resten av hundens liv.

Risken för människor

Överföringen till människor sker inte via direktkontakt. Det måste finnas en vek- tor, i det här fallet sandflugan, som biter en smittad, obehandlad hund och där- efter biter en människa. Risken för överföring är låg men den är möjlig, särskilt för små barn, och risken är uppenbart större om en hund har kliniskt uppenbara sår där sandflugan kan bita.

Kontroll

Ett vaccin finns numera som hjälper till att förhindra att din hund smittas av den här sjukdomen, men det är oerhört viktigt att vidta ytterligare förebyggande åt- gärder, som speciella insektsmedelskragar eller pipetter med insektsmedel, för- hindra att hunden sover ute på natten och ha en av elektrisk myggjagare där den sover. Vänligen kontakta din lokala veterinär för att se till att de bästa preventiva åtgärderna vidtas.

Processionslarv eller pinjelarver

Detta är ett säsongsproblem som bara förekommer från januari till april och du kommer endast att stöta på det i områden med smittade barrträd, dock inte i cy- presser, där larven bildar stora silkesbon. Det handlar om larven till en mal som är ofarlig i sin vuxna form men mycket farlig i larvstadiet. Den mäter cirka fem centimeter och går med andra larver i en lång rad, där varje larv nuddar svansen på den som går framför – därav namnet processionslarv. Larverna är mörkbruna med svarta markeringar och har tofsar av irriterande bruna och vita hår på krop- pen som, när de kommer i kontakt med en slemhinna hos våra husdjur orsakar svår inflammation i de orala slemhinnorna, salivutsöndring och så småningom efter några dagar kallbrand i det drabbade området. Om du misstänker att ditt husdjur har kommit i kontakt med en processionslarv, kontakta din veterinär omedelbart.