Publicerad den

Hur styrs Spanien – det politiska systemet

I enlighet med 1978 års konstitution är det spanska parlamentet (Las Cortes) sammansatt av två kamrar. Parlamentet består dels av kongressen (Congreso de Diputados) med 350 direktvalda ledamöter som väljs vart fjärde år, dels av senaten (Senado de España) med 304 medlemmar där 256 representanter kommer från de olika länen, regionerna och öarna. De övriga 48 utses av varje autonom region, som får sända en senator per region samt ytterligare en per miljon invånare i området. Dessa 48 senatorer utses inte vid allmänna val utan av respektive regionala parlament. Efter varje parlamentsval föreslår kungen en premiärministerkandidat. Parlamentet godkänner sedan utnämningen och därefter utser premiärministern sin regering.

Landet är indelat i 17 självständiga ”län” med varierande grad av självbestämmande. Dessa kallas för autonoma regioner (regiones autónomas) och varje region har sitt eget parlament och sin egen regering.

Under de 17 autonoma regionerna finns provinserna. De är 50 till antalet och definieras enligt den spanska författningen från 1978 men har sitt ursprung i en uppdelning av landet från 1833. De flesta provinser är namngivna efter dess största stad.

Som sista del av det politiska systemet i Spanien finner vi under provinserna olika självständiga kommuner (municipios). I totalt 50 provinser i hela landet finns över 8 000 kommuner. Ledamöterna i kommunalfullmäktige väljs vart fjärde år. Kommunalfullmäktige utser en borgmästare (alcalde), vice borgmästare (tenientes de alcalde) och andra funktionärer inom olika ansvarsområden.

Dela med dig av drömmen om Spanien