Publicerad den

Svensk, internationell eller spansk skola?

Det har blivit allt vanligare att svenska barnfamiljer väljer Spanien som sitt nya bosättningsland. Ett av de viktigaste besluten blir då att välja skolform. Svensk, internationell eller spansk skola? På den frågan finns inget standardsvar. Tiden för vistelsen i Spanien har ofta stor betydelse för valet.

Är man utomlands under en kortare tid kan en svensk skola vara att föredra för att underlätta skolanpassningen vid återflyttningen till Sverige. För svenska familjer med barn i skolåldern, som tänker skapa sig ett nytt hem i Spanien, är det därför utomordentligt viktigt att välja en plats där ”rätt” skola finns. 

Har du planer på att i framtiden bosätta dig i andra delar av världen är ofta en engelskspråkig skola att föredra. Vart man än kommer i världen så finns det alltid en engelskspråkig skola att tillgå.

Väljer du att placera barnen i en spansk skola, är den statliga spanska skolutbildningen helt kostnadsfri men den är endast på spanska, utan hemspråksundervisning.

Svenska utlandsskolor i Spanien

Det finns sju svenska utlandsskolor i Spanien belägna i Orihuela (utanför Torrevieja), Fuengirola, Marbella, Gran Canaria, Teneriffa, Madrid och Palma de Mallorca. Skolan i Fuengirola har nästan 300 elever och är, efter svenska skolan i London, den största svenska utlandsskolan i världen. Endast i Fuengirola och Madrid finns både förskola, grundskola och gymnasieskola medan Orihuela, Las Palmas och Palma de Mallorca bara har undervisning på grundskolenivå för klasserna 1–6. Samtliga svenska skolor i Spanien är privatskolor som finansieras med hjälp av svenska statsbidrag och skolavgifter. Skolorna drivs av föräldraföreningar, som genom sin styrelse anställer skolledning och lärare samt sköter skolans löpande administration.

Dela med dig av drömmen om Spanien