Publicerad den

Varför är det viktigt att skriva in sig i kommunens register?

Vi pratar ofta om hur många svenskar bor på Costa del Sol. Vad menar vi då med bor? Menar vi tillfälligt eller permanent boende? Vad vi vet är att det finns över 30 000 svenskar som har köpt bostad på Costa del Sol. Under en tidsperiod på cirka 40 år. Men hur många svenskar har fast uppehälle enligt skattereglerna vilket innebär att du bor mer än halva året, dvs. 183 dagar, på Costa del Sol. De är säkert att många bor mer än halva året på Costa del Sol men är fortfarande mantalsskrivna och fast bosatt i Sverige. För att ta reda på hur många svenska som har skrivit sig på Costa del Sol så tittar vi på kommunernas inskrivningsböcker där alla som är fast bosatta skall finnas bokförda. Spanjorer och utlänningar bosatta på Costa del Sol.

Padrón eller empadronamiento

Varje spansk kommun sköter mantalsskrivningen av sina kommuninvånare. Alla personer (oavsett medborgarskap) som bor i Spanien är skyldiga att mantalsskriva sig i den kommun där man har sin stadigvarande bosättning. Detta kallas för Padrón de Habitantes del Ayuntamiento och är en inskrivning i kommun. Det antal personer som är mantalsskrivna i en kommun utgör kommunens invånarantal. Det är viktigt att mantalsskriva sig i den kommun där man bor, eftersom kommunens invånarantal är avgörande för finansieringen av de tjänster som kommunen kan erbjuda. En kommun med lågt invånarantal får ett lägre anslag av statliga medel, medan en kommun med högt invånarantal får ett högre anslag av statliga medel. Röstlängder tas fram med utgångspunkt i uppgifterna i mantalsskrivningen och som EU-medborgare får man rösta i val till kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet på den ort där man är mantalsskriven. Man kan även få rabatter på evenemang i kommunen, busskort mm. Registreringen är gratis.

Den fast bosatta nordiska befolkning på Costa del Sol

I provinsen Malaga finns det totalt 18.892 personer från Sverige, Norge, Danmark och Finland registrerade på de olika kommunkontoren. Av dessa var 5.877 svenskar, 2.478 norrmän, 4.040 danskar och den största gruppen 6.497 var finländare. Detta visar tydligt att finska medborgare har en större benägenhet att registrera sig än svenskar även om vi alla vet att det faktiskt bor fler svenskar än finländare på Costa del Sol. Betydligt fler till och med! Det är anmärkningsvärt att det är så få norrmän som finns registrerade. Som en ytterligare jämförelse så finns den 47.193 engelsmän registrerade på Costa del Sol.

Hur ser det ut i hela Spanien?

Om vi tittar på den nordiska befolkningen i hela Spanien så ser vi följande:

19.085 svenskar är skrivna i Spanien, tvåa är Norge med 12.271, trea kommer Finland med 11.180 och sist Danmark med 11.180. 249.015 engelsmän är mantalsskrivna i Spanien. Det andra populära området för bostadsköp är Costa Blanca. Här finner vi att norrmännen har ett starkt fäste. Man ligger här etta med 5.649 bofasta och långt före Sverige som bara har 3.657 fastboende svenskar på den kusten från Denia i norr till La Manga i söder. Det finns på Costa Blanca mellan Denia i norr och La Manga i söder också 69.289 mantalsskrivna engelsmän utmed den sträckan.

Dela med dig av drömmen om Spanien