Publicerad den

Andalusien & Lucia

En av flera teorier är att namnet Andalusien kommer av det arabiska namnet ”Al Andalus”, som refererar till de delar av Iberiska halvön som var under muslimsk överhöghet.

En annan teori är att namnet härstammar från vandalerna som styrde över stora delar av södra Spanien under folkvandringstiden och som gav trakten namnet Vandalusien. Någonstans senare på vägen genom historien försvann V:et och vi fick vårt nuvarande Andalusien.

Om inte ovanstående förklaring om Andalusiens namn är rätt så vill jag ge en annan variant: Helgonet Lucia, från 200-talet och Syracusa, vandrade runt på jorden och letade efter paradiset. Då hon kom in och såg dalgången vid Guadalquivir på Costa del Sol, kände hon det var så vackert, att hon tyckte sig höra Herrens röst säga åt henne: “Anda Lucia” (stig på Lucia).

Publicerad den

Andalusien – lite arabiskt och mycket spanskt!

Andalusien

Andalusien är den näst största regionen till yta i hela Spanien men har den största folkmängden av alla de 17 autonoma regionerna. Det bor 8 440 300 personer i Andalusien och regionen har i storlek 17,2 % av Spaniens yta. Det finns åtta provinser i regionen. Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga samt Sevilla som också är huvudstad i regionen.

Språket och dialekten i Andalusien

Andalusisk spanska är på grund av utflyttningen från regionen en av de vanligaste formerna av spanska i Spanien. Språket utgörs av ett flertal dialekter som har vissa beröringspunkter. Till dessa hör ett inte obetydligt inslag av arabiska såväl som fonetiska skillnader jämfört med standardiserad spanska. Spanskan som talas i Latinamerika kommer till stor del från den andalusiska dialekten av spanska, tack vare Sevillas viktiga del som mellanled till Spaniens amerikanska territorium under 1500- och 1600-talen.

Tjurfäktningens vagga

Medan några härleder traditionen med tjurfäktning till Romarriket har dagens tjurfäktning på den iberiska halvön och i resterna av det gamla Spanska imperiet sina rötter i ett andalusiskt 1400-tal. Andalusien är alltjämt fortfarande ett tjurfäktningens centrum. 227 ”fincas de ganado” där de unga tjurarna avlas fram och lärs upp täcker 146 917 hektar och år 2000 hade 100-talet tjurfäktningsarenor dryga tusentalet föreställningar. Den äldsta arena som fortfarande används i Spanien är den klassiska Plaza de Toros i Ronda som är byggd 1784.

Andalusiens historia – Romarna gör entré 206

Rom invaderar den iberiska halvön och år 206 så faller kartagernas sista fäste i Cádiz. Största delarna av landet, framför allt de södra och östra delarna, införlivas med romarriket och får namnet “Hispania Romana” (det romerska Spanien). Romarna blir nu Medelhavets obestridliga herrar men det skulle ta ytterligare två århundranden innan hela landet var erövrat.  Det var första gången som landet var politiskt och kulturellt enat och under dessa sex århundraden förändrades landet radikalt. Romarna förde med sig sitt latinska språk som idag är grunden till alla språkgrupper, utom baskiskan, som idag talas i Spanien. Rättssystemet, arkitekturen och byggnadskonsten är andra arv som härrör från denna tid och som i många fall ännu används.

Morernas herravälde år 711 – 1492

Morernas Spanienvistelse skulle komma att vara i nästan åttahundra år. Hur gick det då till? Året var 711 och en f.d. slav, en berber vid namn Tariq ibn Ziyad gick med en armé på 7.000 man över sundet vid Jabal Tariq (senare ändrat av kristna tungor till Gibraltar) och efter sju års fälttåg härskade araberna i det som idag är Spanien och Portugal. Araberna skulle dock aldrig lyckas med att erövra hela Spanien. De fattiga folken i bergstrakterna i norr fick vara i fred och det var därifrån som motattacken senare skulle sättas in. Morerna kallade sitt nya land för Al-Andalus. Från allra första början blev det moriska Spanien täckt med myter och legender, lite grann som en saga ur “Tusen och en natt”.  Det moriska väldet, länge med centrum i Kalifatet i Córdoba, utgjorde en kulturell storhetstid. Otaliga minnesmärken vittnar om det, framför allt det praktfulla borgområdet Alhambra i Granada och moskén i Córdoba, som är den största och mest praktfulla moskén i världen tillsammans med den i Mecka. Córdoba byggdes ut och hade till slut 500 000 invånare, 500 moskéer, 300 allmänna bad och 75 bibliotek. Det blev en av Europas vackraste huvudstäder. Konst och vetenskap blomstrade och universitetet i Córdoba var världens förnämsta där studier och  forskning inom medicin, matematik, filosofi, astronomi och arkitektur blomstrade. Här utfördes på 1000-talet världens första starroperation med hjälp av ett fiskben.

Alhambra faller 1492 – Isabel och Fernando tar över

Morernas välde i Spanien blir mindre och mindre. År 1236 faller deras huvudstad Córdoba och 1248 också Sevilla. Nu finns bara konungariket Granada,  där Murcia och Malaga ingick, kvar i det moriska riket och de skulle araberna inte släppa förrän långt senare. Det är också nu som morerna bestämmer sig för att bygga en ointaglig fästning i staden  Granada med höga släta murar på utsidan och som en saga ur “Tusen och en natt” på insidan. Denna idé blev byggstarten för sagoslottet Alhambra som skulle  ta 183 år att färdigställa och som idag har över 2 miljoner turistbesökare per år.  Under “Los Reyes Católicos”, det katolska kungaparet Fernando av Aragonien och Isabel av Kastilien, fullföljdes Spaniens slutliga befrielse från morerna. Konungariket Granada, den sista återstoden av det moriska väldet, föll i januari 1492 och det långa inbördeskriget i Spanien var slut.