Publicerad den

Hur har svenska och spanska regeringen hanterat Coronakrisen?

Enkäten “Covid-Score” visar att spanjorer och svenskar är bland de nationaliteter som rankar sina respektive regeringar lägst i hur de hanterat Coronakrisen. Undersökningen som gjorts av Institutet för global hälsa (ISGlobal) i Barcelona, visar att spanjorerna underkänner sin egen regerings hantering av den pågående hälsokrisen. Pedro Sánchez regering får 44,68 poäng av totalt hundra och hamnar därmed på 15:e plats på listan av totalt 19 länder.

Sämre betyg får endast regeringarna i Sverige (42,07 poäng), Polen (41,28 poäng), Brasilien (36,35 poäng) och Ecuador (35,76). De som varit nöjdast med sina regeringar under krisen är kineserna (80,48 poäng), sydkoreanerna (74,54 poäng) och sydafrikanerna (64,62 poäng).

Frågorna handlade om hur tydlig regeringen varit i sin kommunikation, tillgången till gratis virustester, förekomsten av smittspårare samt kvaliteten på det nationella hälsovårdssystemet. Sämst betyg fick den spanska regeringen när det gällde tillgången på gratis och tillförlitliga Covid-tester för personer med symptom (2,09 av 5).

Enligt författarna till studien hänger resultatet ihop med förtroendet för regeringen, folkhälsoexperterna, hälsovårdssystemet samt vetenskapen. Ju högre dödlighet och ju fler smittade, desto sämre snittbetyg fick regeringarna. Samtliga regeringar fick dåliga betyg för hur de svagaste i samhället skyddats och fått hjälp under krisen. Allra sämst snittbetyg i de 19 länderna fick de styrande för hur de hanterat folks mentala hälsa.

Undersökningen har gjorts i samarbete med CUNY School of Public Health i New York och andra internationella institutioner. Totalt har 13 400 personer intervjuats i 19 olika länder. I Spanien deltog 748 personer. Resultatet publicerades 5 oktober i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

Denna artikel är hämtad från den svenska tidningen Sydkusten i Marbella.