Publicerad den

Dags att deklarera för dig som är resident i Spanien

Det är tjugonde året som Global Accounting hjälper svenskar att deklarera sina inkomster i Spanien.

Du som är resident i Spanien ska för inkomståret 2018 deklarera alla dina inkomster som du haft i hela världen. Den spanska deklarationen lämnas in under perioden maj-juni 2019. Som inkomst av tjänst tar du upp t ex pensioner, löner, styrelsearvoden. Under inkomst av kapital tar du upp ränteinkomster, utdelningar, aktieförsäljningar (såväl med vinst som med förlust), uthyrningsinkomster samt beräknad fiktiv inkomst från fritidsbostad samt vinst eller förlust vid avyttring av bostad. Som avdrag mot inkomster får du göra avdrag för vissa kostnader. Dessa avdrag avser främst kostnader för hemmavarande barn, hemmavarande pensionerade föräldrar, familjemedlems handikapp, räntor och amorteringar på bostad under vissa förutsättningar, erlagd hyra även det under vissa förutsättningar. Makar får fritt avgöra om de vill sär- eller sambeskattas.

Om du får restskatt ska antingen 100 % av restskatten vara betald senast den 30 juni eller 60 % senast den 30 juni och resterande 40 % senast den 7 november. Du får själv avgöra vilken av dessa två betalningar du vill välja. För dig som uppburit svensk pension som har SINK-beskattats kan Global se till att du får tillbaka delar av SINK-skatten från Sverige. Du som vill ha hjälp från Global Accounting kan maila allt underlag eller komma upp till kontoret på Ricardo Soriano 22, våning 5 i Marbella. Revisor Bo Wennertorp, Tel +34 952 82 82 52, revisorn@globalaccounting.es