Publicerad den

Svenskt körkort i Spanien?

Man behöver inte omedelbart byta sitt svenska körkort till ett spanskt. Men när ett svenskt körkort går ut, och om personen i fråga har anmält utflyttning ur Sverige och registrerat sig som fast boende i Spanien, så kan man inte söka om ett nytt svenskt körkort. Då måste ett spanskt körkort sökas.

När man ansöker om ett spanskt körkort första gången efter att ha varit innehavare av ett svenskt, så tar proceduren lite längre tid då den spanska polisen kontaktar den svenska för att få en bekräftelse på att personen i fråga verkligen är innehavare av ett svenskt giltigt körkort. Innan den bekräftelsen har kommit sker ingenting.

Giltighetstiden för spanskt körkort är tio år om föraren är under 45 år. Är man mellan 45 och 70 år ska förnyelse av körkortet göras vart femte år och efter 70 år fyllda ska det förnyas vartannat år. Då gäller också att körkortsinnehavaren måste genomgå en läkarundersökning inför varje förnyelse.