Publicerad den

Skatter vid uthyrning

Förmånsvärdeskatt på innehav av en spansk bostad är en statlig inkomstskatt och uppgår normalt till 0,5 procent på taxeringsvärdet men kan variera beroende på kommunen i vilken fastigheten är belägen. 

  • Om du inte hyr ut din bostad så betalar du 0,5 % av taxeringsvärdet i skatt för hela året.
  • Hyr du ut bostaden under sex månader per år så deklarerar du uthyrningen separat och betalar 50 % för de återstående sex månaderna i förmånsskatt. Uträkningen av denna skatt sker genom att man använder en ”base imponible” som är en procentsats som kan vara 1,1 eller två av taxeringsvärdet (valor catastral). På detta framräknade belopp blir skatten 24,75 procent. Anledningen till skillnaden i procent beror på var i Spanien bostaden ligger samt när kommunen senast ändrade taxeringsvärdet.

Skatt vid uthyrning

Om du som icke-resident hyr ut bostaden, måste du betala skatt på hyresinkomsten. Skatten på inkomsterna från uthyrningen är 21 procent. Denna deklareras och betalas löpande kvartalsvis den 20:e april, 20:e juli, 20:e oktober och 20:e januari. Från den totala hyresintäkten får du göra ett antal avdrag innan skatten beräknas.  

Dela med dig av drömmen om Spanien