Publicerad den

Arvsskatten avskaffas i Andalusien

Den 9 april i år antog Junta de Andalucía och den nya regionalregeringen en ny lag som tog bort arvsskatten helt och hållet i Andalusien. Sedan några år tillbaka har den reducerats kraftigt och det skattefria beloppet var 1 miljon euro per ägare av en fastighet. Det har inneburit att merparten av fastighetsägarnas arvtagare inte har behövt betala någon arvsskatt. Nu utvidgas det alltså till att ingen behöver betala arvsskatt över huvud taget oavsett fastighetens värde. En stor anledning till beslutat är att regionregeringen har tröttnat på att se välbärgade andalusier skaffa sig residens i till exempel Madrid där arvsskatten inte finns.

Publicerad den

Måste man ha ett spanskt testamente?

Det enkla svaret på frågan är nej. Det finns inte något krav på att man som svensk med egendom i Spanien måste upprätta ett spanskt testamente. Dock blir arvsprocessen i Spanien enklare, snabbare och mindre komplicerad om man har gjort det. Många missar dock att man som svensk med egendom i Spanien inte kan undgå den spanska arvsskatten, oavsett om man är resident eller inte.