Publicerad den 2 kommentarer

Resident eller icke-resident?

Den fråga som orsakar mest huvudbry hos svenskarna i Spanien är frågan om att bli resident eller inte i Spanien. Många svenskar som har köpt fastighet i Spanien kanske vill tillbringa mer tid i Spanien än i Sverige och önskar återvända hem bara under kortare perioder, till exempel sommarmånaderna och de större helgerna som jul och påsk. Då uppkommer genast frågan om man behöver permanent uppehållstillstånd i Spanien?

Om du är resident eller inte i Spanien beror, enligt den spanska utlänningslagstiftningen, på hur många dagar du vistas i landet per år. Om du vistas mer än halva året (på skattespråk minst 183 dagar per år) är du resident i Spanien, vare sig du vill eller ej. Du kan alltså inte välja om du vill vistas mer än halva året i landet. Numera är det svårt för myndigheten att kontrollera din vistelse här men du ska ändå vara försiktig. Kommunikationen mellan Sverige och Spanien har utvecklats mycket under det senaste årtiondet.

De tidigare residencia-korten har numera ersatts med ett certifikat för register av personer inom unionen (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión), ett papper som intygar att man är registrerad och bosatt i Spanien. Ansökan för att få detta lämnas in till nationalpolisen (Comisaría de Policía) i den kommun man bor.

Fördelar med att vara resident i Spanien

 • Personer över 65 år som säljer sin permanenta bostad är helt befriade från reavinstbeskattning. Lagen förutsätter som huvudregel att fastigheten måste ha varit säljarens permanenta bostad under minst tre år.
 • När du säljer din bostad och köper en ny som är minst lika dyr som den du säljer så får du uppskov med eventuell reavinst. Kravet är även här att du har bott permanent i den sålda fastigheten i minst tre år. Ett spanskt uppskov med för att reavinsten på den avyttrade fastigheten försvinner.
 • Som resident slipper du betala ett förmånsvärde på din spanska fastighet.
 • Är du pensionär och inskriven i den spanska försäkringskassan får du all offentlig läkarvård och mediciner gratis. Icke-resident person som tillhör svensk försäkringskassa får bara akut läkarvård gratis.
 • Du får rösta i de spanska kommunalvalen. Däremot får du inte rösta i valet till spanska parlamentet.
 • Värdepappersaffärer (reavinster, räntor och utdelningar) ska deklareras i Spanien, vilket medför i stort sett en halvering av skatten jämfört med svensk skatt.
 • Som resident har du alla fördelar och rättigheter som en spanjor har. Enda undantaget är att du ej får rösta i valet till spanska parlamentet.

Vad är fördelen med att inte vara resident i Spanien

 • Man slipper deklarera sina inkomster i Spanien. Enbart den statliga deklarationen av fastighetsinnehavet behöver deklareras för den som äger sin spanska bostad.
 • Många vill ”flyta omkring” utan att finnas i något spanskt register.
 • Den som inte kan bli skattemässigt utskriven ur Sverige kan uppleva det jobbigt att vara resident i två länder och väljer att vara resident enbart i Sverige.
Publicerad den 2 kommentarer

Vad gör jag om jag blir sjuk i Spanien? 

Vad som händer när du blir sjuk beror på om du är här som turist, om du bor här som pensionär, om du har permanent uppehållstillstånd (residencia) eller om du arbetar i Spanien som anställd eller är egen företagare.

Sjukvård som turist utan fast uppehållstillstånd

Som ansluten till svensk försäkringskassa, vilket alla svenskar automatiskt blir vid 16 års ålder, kan du ”exportera” dina förmåner till Spanien så att den svenska sjukförsäkringen gäller även här och i alla andra EU-länder. Om du inte kan visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) för din spanska läkare riskerar du att få betala kostnaden själv. Som turist kan du vända dig till vilken privatläkare du vill, förutsatt att du har en resesjukförsäkring i din svenska hemförsäkring.

Sjukvård i Spanien som fast boende pensionär

Om du pensionerar dig i ett annat EU/EES-land än ditt hemland har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet men det ett krävs intyg från den svenska försäkringskassan (E121). För att erhålla detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension vilket normalt sker från 65 års ålder även om ett så kallat förtida uttag kan förekomma från och med 61 år. Med E121 kan du åtnjuta sjukvård, som om du hade pension från Spanien, trots att den kommer från Sverige. Du får alltså rätt till allmän sjukvård enligt samma regler som gäller för spanska pensionärer och måste vända dig till läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Spanien.

Sjukvård för pensionär som inte är fast boende

Som svensk pensionär har du rätt till gratis akutvård och för detta krävs endast det blå EU-kortet samt legitimation. En pensionär som ska resa till Spanien kan behöva ett särskilt pensionärsintyg som komplement till EU-kortet. Intyget visar att personen har pension i Sverige och därmed har rätt till samma kostnader för sjukvård och läkemedel som för spanska pensionärer. Intyget utfärdas av Försäkringskassan.

Akutsituation

Man bör i förväg tänka på att ha de viktigaste telefonnumren lätt åtkomliga. Läkare, sjukhus, polis och ambulans har nämligen lokala direktnummer. Men självklart kan alla också nås via det allmänna nödnumret 112. Följande alternativ finns att välja mellan då det inträffar en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall:

 1. Ring efter en ambulans. Speciella, vanligtvis tresiffriga, telefonnummer går direkt till en larmcentral.
 2. Ring till den lokala vårdcentralen – ambulatorio. Numret hittar du i telefonkatalogen.
 3. Ring ambulansservice vid något privatsjukhus.
LÄS MER
Publicerad den

Ska jag bli resident eller icke-resident?

Den fråga som orsakar mest huvudbry hos svenskarna i Spanien är frågan om att bli resident eller inte i Spanien. Låt oss tillsammans med Bo Wennertorp från den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL reda ut begreppen.

Fördelar med att vara resident i Spanien

• Personer över 65 år som säljer sin permanenta bostad är helt befriade från reavinstbeskattning. Lagen förutsätter som huvudregel att fastigheten måste ha varit säljarens permanenta bostad under minst tre år.
• När du säljer din bostad och köper en ny som är minst lika dyr som den du säljer så får du uppskov med eventuell reavinst. Kravet är även här att du har bott permanent i den sålda fastigheten i minst tre år. Ett spanskt uppskov medför att reavinsten på den avyttrade fastigheten försvinner.
• Som resident slipper du betala ett förmånsvärde på din spanska fastighet.
• Är du pensionär och inskriven i den spanska försäkringskassan får du all offentlig läkarvård och mediciner gratis. Icke-resident person som tillhör svensk försäkringskassa får bara akut läkarvård gratis.
• Du får rösta i de spanska kommunalvalen. Däremot får du inte rösta i valet till spanska parlamentet.
• Värdepappersaffärer (reavinster, räntor och utdelningar) ska deklareras i Spanien vilket medför i stort sett en halvering av skatten jämfört med svensk skatt.
• Som resident har du alla fördelar och rättigheter som en spanjor har. Enda undantaget är att du ej får rösta i valet till spanska parlamentet.

Vad är fördelen med att inte vara resident i Spanien

 • Man slipper deklarera sina inkomster i Spanien. Enbart den statliga deklarationen av fastighetsinnehavet behöver deklareras för den som äger sin spanska bostad.
 • Många vill ”flyta omkring” utan att finnas i något spanskt register.
 • Den som inte kan bli skattemässigt utskriven ur Sverige kan uppleva det jobbigt att vara resident i två länder och väljer då att vara resident enbart i Sverige.