Publicerad den

Sjukvård i Spanien som fast boende pensionär

Om du pensionerar dig i ett annat EU/EES-land än ditt hemland har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet men det ett krävs intyg från den svenska försäkringskassan (E121). För att erhålla detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension vilket normalt sker från 65 års ålder även om ett så kallat förtida uttag kan förekomma från och med 61 år.

Intyget beställer du hos Försäkringskassans Utlandskontor på Gotland och handläggningstiden är cirka två veckor. Med E121 kan du åtnjuta sjukvård, som om du hade pension från Spanien, trots att den kommer från Sverige. Du får alltså rätt till allmän sjukvård enligt samma regler som gäller för spanska pensionärer och måste vända dig till läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Spanien. Du omfattas alltså av det spanska sjukvårdssystemet, vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land måste kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskort för att ha rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Detta gäller när du besöker Sverige och behöver läkarvård. Observera att det är läkaren, och inte du själv, som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård.

Publicerad den 2 kommentarer

Vad gör jag om jag blir sjuk i Spanien? 

Vad som händer när du blir sjuk beror på om du är här som turist, om du bor här som pensionär, om du har permanent uppehållstillstånd (residencia) eller om du arbetar i Spanien som anställd eller är egen företagare.

Sjukvård som turist utan fast uppehållstillstånd

Som ansluten till svensk försäkringskassa, vilket alla svenskar automatiskt blir vid 16 års ålder, kan du ”exportera” dina förmåner till Spanien så att den svenska sjukförsäkringen gäller även här och i alla andra EU-länder. Om du inte kan visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) för din spanska läkare riskerar du att få betala kostnaden själv. Som turist kan du vända dig till vilken privatläkare du vill, förutsatt att du har en resesjukförsäkring i din svenska hemförsäkring.

Sjukvård i Spanien som fast boende pensionär

Om du pensionerar dig i ett annat EU/EES-land än ditt hemland har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet men det ett krävs intyg från den svenska försäkringskassan (E121). För att erhålla detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension vilket normalt sker från 65 års ålder även om ett så kallat förtida uttag kan förekomma från och med 61 år. Med E121 kan du åtnjuta sjukvård, som om du hade pension från Spanien, trots att den kommer från Sverige. Du får alltså rätt till allmän sjukvård enligt samma regler som gäller för spanska pensionärer och måste vända dig till läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Spanien.

Sjukvård för pensionär som inte är fast boende

Som svensk pensionär har du rätt till gratis akutvård och för detta krävs endast det blå EU-kortet samt legitimation. En pensionär som ska resa till Spanien kan behöva ett särskilt pensionärsintyg som komplement till EU-kortet. Intyget visar att personen har pension i Sverige och därmed har rätt till samma kostnader för sjukvård och läkemedel som för spanska pensionärer. Intyget utfärdas av Försäkringskassan.

Akutsituation

Man bör i förväg tänka på att ha de viktigaste telefonnumren lätt åtkomliga. Läkare, sjukhus, polis och ambulans har nämligen lokala direktnummer. Men självklart kan alla också nås via det allmänna nödnumret 112. Följande alternativ finns att välja mellan då det inträffar en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall:

  1. Ring efter en ambulans. Speciella, vanligtvis tresiffriga, telefonnummer går direkt till en larmcentral.
  2. Ring till den lokala vårdcentralen – ambulatorio. Numret hittar du i telefonkatalogen.
  3. Ring ambulansservice vid något privatsjukhus.
LÄS MER
Publicerad den

Hur fungerar den spanska sjukvården

Sjukvård Spanien

En mycket viktig fråga i samband med pensionering i annat land är att utreda vad som gäller om du blir sjuk. Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. Många länder har ett bra sjukvårdssystem men detta går inte att ta för givet. Dina möjligheter att få ta del av ditt nya lands sjukvård beror på flera faktorer, bl a vilket land du flyttar till.

Flytt till annat land inom EU/EES

Om du flyttar till annat EU/EES-land har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder. Genom att lämna in intyget till det nya landets motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i det nya landet. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Privat sjukvårdsförsäkring

Idag äger ca 300,000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring och antalet ökar varje år. Detta trots att den svenska sjukvården håller mycket hög klass i en internationell jämförelse. När du pensionerar dig utomlands är det viktigt att du känner till och är medveten om att sjukvårdsstandarden i många länder är lägre jämfört med Sverige. Med detta avses den allmänna sjukvården i andra länder. Den privata sjukvården, som en sjukvårdsförsäkring ger tillträde till, håller generellt en mycket hög nivå.

I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. När detta sker måste du se till att du omfattas av ditt nya lands sjukvård eller att du har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vilka bör teckna privat sjukvårdsförsäkring?

Om du anser dig tillhöra en eller flera av kategorierna nedan behöver du oftast teckna en privat sjukvårdsförsäkring när du pensionerar dig i annat land:

• Du har inte fyllt 61 år (oavsett vilket land du flyttar till)
• Du är 61-65 år och gör inte förtida uttag av allmän pension (EU/EES)
• Du är 61 år eller äldre och pensionerar dig i land utanför EU/EES
• Du vill förvissa dig om att få tillgång till mycket god sjukvård
• Du vill undvika väntetider och sjukvårdsköer
• Du reser mycket till destinationer utanför ditt nya hemland
• Du behärskar inte det nya landets språk

Beskrivningen ovan är allmän och det förekommer givetvis undantag. I varje enskilt fall måste en individuell utredning ske.