Publicerad den

Hur kommer priserna på bostadsmarknaden att påverkas av Coronakrisen?

Ingen vet ännu vad svaret är. Man kan gå tillbaka till finanskrisen 2007 och jämföra med hur priserna under åren 2007 – 2015 då gick ner med mellan 30 – 50 % beroende på fastighetens belägenhet.

Nu, i samband med Coronakrisen, har universitetet i Malaga, i samarbete med Real Estate Business School, startat en undersökning om vad följderna av coronaviruset kommer att betyda för fastighetsbranschen i Spanien. Det är skrämmande siffror som dom har kommit fram till. Deras undersökning har visat att försäljningen av nyproduktion kommer att gå ner under 2020 med 46,8%, dvs. att den nästan halveras. Siffran för befintligt byggda bostäder kommer, enligt deras undersökning att minska med 37,4%, dvs. drygt en tredjedel av dagens försäljning.

I antalet sålda bostäder innebär det att försäljningen av nybyggd a bostäder går ner från 98.600 under förra året ner till 52.416 nya bostäder. Samma jämförelse för andrahandsbostäder räknar man med en försäljning i år på 273.908 bostäder jämfört med 437.833 under 2019. Om dessa siffror blir verklighet resulterar detta i en kraftig nedgång i priserna på fastighetsmarknaden på Costa del Sol. Man beräknar att priserna faller på nybyggnationer med 16,7% och på begagnade bostäder med 18,4% under 2020.

Dessa siffror, om dom kommer att bli verklighet, innebär att det återigen är ett utmärkt läge för svenskar att under 2020 investera i ett köp av en bostad på Costa del Sol.

Stay connected and be positive!

Dela med dig av drömmen om Spanien