Publicerad den

Coronarapport från Costa del Sol den 31 mars 2020

Coronaviruset får stora konsekvenser för Mäklarbranschen på Costa del Sol

Det är tufft att vara fastighetsmäklare i Spanien i dessa dagar!

Samtliga mäklarkontor utmed Costa del Sol har påverkats av regeringens restriktioner och har fått stänga sina kontor från den 14 mars och i första hand fram till skärtorsdagen den 9 april. Efter detta datum vet ingen vad som kommer att ske. Kommer karantänen att upphöra eller kommer den att fortsätta? Om den upphör kommer det att göras stegvis eller helt och hållet? Ja, frågorna är många från mäklarföretagen i Spanien. Under blockaden har mäklarkontoren uppehållit sin service så gott det varit möjligt och normalt har företagens medarbetare arbetat från sina hem och haft kontakt med kunderna via telefon och epost. Visningar för spekulanter och besök hos de som vill sälja sina fastigheter har varit helt förbjudet och fått lov att läggas på is eller flyttas fram.

Frågan är nu hur marknaden kommer att reagera när den akuta krisen är över. Kommer det att finnas samma sug efter objekt i Spanien eller kommer spekulanterna att vilja avvakta och sätta Drömmen om att leva och bo i Spanien på framtiden. En sak är ganska säker; antalet fastighetsaffärer på Costa del Sol under resten av 2020 kommer att gå ner dramatiskt. Ingen vet med säkerhet vad effekterna kommer att bli men för många mindre mäklarkontor kan denna kris betyda allt för deras framtid. Vi kommer ihåg vad som hände efter finanskrisen 2007 – 2008. Hundratals, ja kanske till och med tusentals, mäklarföretag runt om i Spanien gick endera i konkurs eller lades ned av bristen av kundunderlag och provisionsintäkter.

Många företag klarade sig dock genom den krisen och kommer säkert att göra det även nu. Väletablerade mäklarföretag med en stabil ekonomisk situation kommer förmodligen att kunna hantera den här nedgången och komma ur det hela med huvudet högt.

Nu håller vi tummarna för en stabilisering och kontroll över spridningen av detta hemska virus och hoppas alla inom branschen att vi från den 9 april kan börja långsamt återgå till ett normalt liv igen.

Take care and be positive!

Dela med dig av drömmen om Spanien